Two Steps From Hell „Star Sky”

Postanowiłam raz na jakiś czas podzielić się szczególnie bliskimi mi utworami muzycznymi.

Ten jest dla mnie ważny ze względu na tekst, ale oczywiście podoba mi się też muzyka.

Uwielbiam zresztą wszystkie utwory Thomasa Bergersena…

Cudowne. Głębokie. Rezonują z moim rdzeniem, przywołują wspomnienia.

Na prawdę mocno je „czuję”. Czuję i jestem wdzięczna, że są.

Poniższy utwór być może, że zachwyci Was również.

Podaję link:

I jego poruszający tekst:

Here we are
Riding the sky
Painting the night with sun
You and I, Mirrors of light
Twin flames of fire
Lit in another time and place

I knew your name
I knew your face
Your love and grace
Past and present now embrace
Worlds collide in inner space
Unstoppable, the song we play

Burn the page for me
I cannot erase the time of sleep
I cannot be loved so set me free
I cannot deliver your love
Or caress your soul so
turn that page for me
I cannot embrace the touch that you give
I cannot find solice in your words
I cannot deliver you your love
or caress your soul

Age to age
I feel the call
Memory of future dreams
You and I, riding the sky
Keeping the fire bright
From another time and place

I know your name
I know your face
Your touch and grace
All of time can not erase
What our hearts remember stays
Forever on a song we play

Burn the page for me
I cannot erase the time of sleep
I cannot be loved so set me free
I cannot deliver your love
Or caress your soul so
turn that page for me
I cannot embrace the touch that you give
I cannot find solice in your words
I cannot deliver you your love
or caress your soul.

oraz tłumaczenie pochodzące ze strony tekstowo.pl

Oto jesteśmy
Ujeżdżając niebo,
Malując noc wraz ze słońcem.
Ty i Ja, Lustra ze Światła.
Bliźniacze płomienie z Ognia.
Świecące w innym miejscu i czasie.

Znałam Twoje imię.
Znałam Twoją twarz.
Twoją miłość i wdzięk.
Przeszłość i Przyszłość się spotykają
Światy zderzają w wewnętrznej przestrzeni
Niezatrzymana, pieśń, którą gramy.

Spal stronicę za mnie
Nie potrafię wymazać czasu snu
Nie można mnie pokochać, więc mnie wyzwól
Nie potrafię dostarczyć twojej miłości
lub pieszczoty twojej duszy, więc
przewróć stronę za mnie
Nie potrafię objąć dotyku, którego dajesz
Nie potrafię znaleźć ukojenia w Twoich słowach
Nie potrafię dostarczyć Tobie twojej miłości
lub pieszczoty twojej duszy

Rok za rokiem
Czuję zew
Wspomnienie przyszłych snów.
Ty i Ja, ujeżdżamy niebo.
Utrzymujemy ogień jasnym.
Z innego czasu i miejsca.

Znam Twoje imię.
Znam Twoją twarz.
Twój dotyk i wdzięk.
Żaden czas nie może wymazać
Co w naszych sercach zapamiętane zostanie.
Na zawsze w piosence którą gramy.

Spal stronicę za mnie
Nie potrafię wymazać czasu snu
Nie można mnie pokochać, więc mnie wyzwól
Nie potrafię dostarczyć twojej miłości
lub pieszczoty twojej duszy, więc
przewróć stronę za mnie
Nie potrafię objąć dotyku, którego dajesz
Nie potrafię znaleźć ukojenia w Twoich słowach
Nie potrafię dostarczyć Tobie twojej miłości
lub pieszczoty twojej duszy.

 

Piękne. Ożywia i „budzi”.

Serafinek

 

Możesz wesprzeć moją pracę tutaj:

Interesują Cię prywatne konsultacje?

Kliknij TUTAJ

Serafinek

Nie przywiązuj mnie do żadnej z przedstawionych tu tożsamości, gdyż i ja nie jestem do nich przywiązana. Wybieram je ku uciesze z Życia. Jeśli chcesz eksploruj to wyjątkowe przejawienie boskości we mnie, by dogłębnie zbadać swoje. „Kim jestem? Zapytałam siebie. Istnieniem? Marzeniem? Boskim tchnieniem? Nie… JA jestem PŁOMIENIEM.”

O Serafinek

Nie przywiązuj mnie do żadnej z przedstawionych tu tożsamości, gdyż i ja nie jestem do nich przywiązana. Wybieram je ku uciesze z Życia. Jeśli chcesz eksploruj to wyjątkowe przejawienie boskości we mnie, by dogłębnie zbadać swoje. „Kim jestem? Zapytałam siebie. Istnieniem? Marzeniem? Boskim tchnieniem? Nie… JA jestem PŁOMIENIEM.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *